Privacybeleid

JOUW PRIVACY

Ik neem de privacy van mijn klanten, relaties en website bezoekers heel serieus. Je persoonlijke gegevens zal ik dan ook nooit aan derden doorgeven of verkopen. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Mijn gegevens

Harmony 4 Horses
https://www.harmony4horses.nl

Bianca Kolk
Koterhoek 1
8332 CW Steenwijk
KvK: 73467138

Persoonsgegevens die ik verwerk

Bij het gebruik van mijn diensten en website verstrek jij allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder zie je gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies op deze website je gebruikt:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* IP-adres

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via biancakolk@harmony4horses.nl dan verwijder ik deze informatie direct. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevensJe gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:
* Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
* Sturen van tips en nieuws.
* Afhandelen van een betaling.
* Als ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld voor de belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Harmony 4 Horses neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

De website van Harmony 4 Horses gebruikt alleen functionele en geen analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.  Mogelijkheden die je hierin hebt:
* Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
* Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
* Je kunt geplaatste cookies altijd verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Harmony 4 Horses en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. dat je mij kunt vragen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou, of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar biancakolk@harmony4horses.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kun je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik wil je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:
* Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
* TLS (voorheen SSL): de gegevens die jij verstrekt via mijn website worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan het voorvoegsel ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
* De persoonsgegevens die door Harmony 4 Horses worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 maart 2019 en kan op ieder moment gewijzigd worden.